Manh, TUTOROO Vietnamese Tutor in Ho Chi Minh City
Contact Manh
Lives in Ho Chi Minh City, Vietnam
 Since  July 2023
Tutor from Vietnam

Teaches

Vietnamese

Availability

Morning
Afternoons
Evenings
Weekends

Huấn luyện viên Tiếng Anh

Private Vietnamese Tutor in Ho Chi Minh City and Online

Bằng dạy tiếng Anh TESOL đại học Mỹ Arizona, tiền đại học quốc tế, kinh nghiệm 7 tháng dạy trung tâm Anh ngữ và gia sư. Đang có lớp và có trang web và fanpage riêng.Vì học viên là tương lai của đất nước nên ngoài Tiếng Anh chúng ta còn nên trang bị cho các ạn các kỹ năng khác để trở thành công dân toàn cầu, luôn đặt lợi ích của phụ huynh và học viên lên đầu. luôn sẵn sàng hỗ trợ và dõi theo hành trình truongr thành của học viên bởi vì đúng cách thì học sẽ nhanh hơn các bạn khác cùng chăng lứa.

Frequently Asked Questions

How easy is it to learn Vietnamese in Ho Chi Minh City?

Thực tế và phát triển tài năng ngôn ngữ của học viên nên học sẽ dễ

How much time does it take to learn Vietnamese in Ho Chi Minh City?

3 years

INQUIRE NOW
From
200000 VND
per hour
INQUIRE NOW

Tutor available
  for 3 more
students only!


Tutor available for online lessons or in-person private lessons in the following areas:

IELTS Band 4-5, Learning English based on practicing critical thinking and problems solving skill. Tiếng Anh thực tế, giao tiếp học tiếng Anh thông qua tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề

Contact Manh Now

Other Private Vietnamese Tutors

If the selected tutor is not available, feel free to contact more tutors:

Kim
Kim

From  Vietnam
 District 7, Thành ph...

 2022-05-17
Linh
Linh

From  Vietnam
 Ho Chi Minh City, Vi...

 2023-08-17
Tien
Tien

From  Vietnam
 Ho Chi Minh City, Vi...

 2023-07-04
Nhi
Nhi

From  Vietnam
 Ho Chi Minh City, Vi...

 2021-10-18
Thuong
Thuong

From  Vietnam
 Ho Chi Minh City, Vi...

 2023-12-01
NGO
NGO

From  Vietnam
 Biên Hòa, Đồng Nai, ...

 2023-11-29

Find more Vietnamese tutors in Ho Chi Minh City