Contact Đặng
Lives in Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
 Since  28-09-2021
Tutor from Vietnam

Teaches

Vietnamese

Availability

Morning
Afternoons
Evenings
Weekends
Contact Đặng Now

Private Vietnamese Tutor in Ho Chi Minh City and Online

Giao tiếp tiếng Việt

Hiện tại tôi đang là sinh viên năm 3 của một trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên ngành mà tôi đang học là ngành Tâm lý học. Ngành học này đã giúp tôi có nhiều hiểu biết về con người và từ đó tôi có thể thấu hiểu những đặc điểm về cảm xúc, tính cách,...của bản thân cũng như người khác. Tôi đã có 3 năm kinh nghiệm trong việc dạy trẻ học kiến thức về Giáo lý và kỹ năng đời sống tại một nhà thờ, hiện tại tôi vẫn còn đang dạy cho các bé. Việc học Tiếng Việt không khó lắm đâu, bạn cần thực hành nhiều và chăm chỉ bổ sung những kiến thức về từ ngữ thì khi giao tiếp mọi người sẽ hiểu được bạn

Frequently Asked Questions

How easy is it to learn Vietnamese in Ho Chi Minh City?

Bạn cần nắm rõ bảng chữ cái, học cách đánh vần các từ ngữ

Is it difficult to learn Vietnamese in Ho Chi Minh City?

Học tiếng Việt sẽ không khó, nếu bạn chăm chỉ và có trách nhiệm với việc học của mình

INQUIRE NOW
From
200000 VND
per hour
INQUIRE NOW

Tutor available
  for 1 more
student only!


Tutor available for online lessons or in-person private lessons in the following areas:

Giao tiếp tiếng Việt

Contact Đặng Now

Other Private Vietnamese Tutors

If the selected tutor is not available, feel free to contact more tutors:

Uyen
Uyen

From  Vietnam
 Ho Chi Minh City, Th...

 2021-08-17
Trần
Trần

From  Vietnam
 Ho Chi Minh City, Th...

 2021-08-11
VO
VO

From  Vietnam
 Hoi An, Tỉnh Quảng N...

 2021-08-09
Ariel
Ariel

From  Vietnam
 Tuy Hoa, Tỉnh Phú Yê...

 2021-05-13
Trang
Trang

From  Vietnam
 Ho Chi Minh City, Th...

 2021-01-05
Tiên
Tiên

From  Vietnam
 Ho Chi Minh City, Th...

 2020-12-01

Find more Vietnamese tutors in Ho-chi-minh-city